Alle vores datakilder

Vores platform er drevet af nøje udvalgte datapunkter, fra offentlige registre til specialiserede private datasæt. Hver datapunkt er en afgørende brik i det samlede billede, der muliggør præcise analyser, så du kan tage informerende beslutninger.

Her på siden kan du se en detaljeret oversigt over de kilder vi anvender og stiller til rådighed til dig.

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) indeholder oplysninger om alle registrerede kommercielle virksomheder i Danmark. Fra CVR indsamles og behandles oplysninger, men ikke begrænset til, som inkluderer:

 • Navn og adresse på virksomheden
 • Virksomhedsform og branche
 • Ejerstruktur
 • Direktør, stiftere, bestyrelsesmedlemmer, og andre relationer
 • Antal ansatte
 • Regnskabstal
 • Kontaktoplysninger
 • Reklamebeskyttelse

Geodatastyrelsen

I de fleste situationer refererer en ejendoms beliggenhed til forbindelsen mellem ejendommen og den adresse, der benyttes som dens beliggenheds adresse. Der kan dog opstå situationer, hvor en ejendom ikke har en adresse. Under disse omstændigheder tjener Geodatastyrelsen (EBR) som en alternativ beliggenhedsbetegnelse, der kan anvendes i stedet for en specifik adresse.

Vurderingsstyrelsen

Vurderingsstyrelsen omfatter offentlige vurderinger af ejendomme og grunde. Fra Vurderingsstyrelsen indsamler vi informationer, der blandt andet inkludere:

 • Grundværdi og specifikation
 • Ejendomsvurdering
 • Bebyggelsesprocent
 • Dækningsafgift
kilde-vurderingsstyrelsen

Bygnings- og boligregistret (BBR)

Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder oplysninger om Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og private boliger. Fra BBR indsamles og behandles detaljeret information, blandt andet disse elementer herunder:

 • Anvendelse og type af ejendom
 • Alder og bygningsmaterialer, herunder tag og vægge
 • Størrelse, herunder areal, antal etager mv.
 • Varme-, vand- og energiforsyning
 • Bekendtgørelse om fredning og bevaringsværdighed 
Kilde-BBR

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI)

Hos Estate Explorer er det muligt at se ejendomme skråt fra forskellige vinkler, hvilket blandt andet tydeliggøre ejendomme og dens facader. For at kunne dette, indsamles der data fra data fra Styrelsen for Dataforsynging og Infrastruktur (SDFI).

kilde-Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Vejdirektoratet & kommunerne

Vejdirektoratet består af en stor mængde data om veje og trafik. Denne data bruger vi som ekstra datalag til visualisering af trafikdata.

Kilde fra vejdirektoratet

Danmarks Adresseregister (DAR)

Danmarks Adresseregister (DAR) er det officielle register over alle danske adresser. Netop disse informationer har vi indsamlet, hvor vi blandt kan oplyse omkring følgende:

 • Adresse
 • Postnr, postdistrikt og sogn
 • Kommune og region
 • Matrikelnummer og jordstykke
 • Koordinator
kilde-danmarksadresser

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten er den offentlige registrering, verifikation og offentliggørelse ad rettigheder over aktiver. Vi indsamler bl.a. disse informationer:

 • Hæftelser
 • Adkomster
 • Servitutter
 • Pant i fast ejendom
kilde-tinglysningsretten

Danmarks Statistik

Vi indsamler data om befolkningstal fra Danmarks Statistik, som inkluderer, men er ikke begrænset til, oplysninger om køn, alder og kommuner. Disse oplysninger anvendes til at præsentere og formidle demografisk information.

kilde-danmarksstatistik

COWI

Med Open Street Map anvendes også luftfoto fra COWI, til visualiseringen af kortet, når vores brugere anvender vores platform.  

kilde-COWI

Open Street Map

Hos Estate Explorer anvender vi Open Street Map for at visualisere kort, inklusive ejendomme og områder, til vores brugere, når de gør brug af vores platform.

Dataforsyningen

Oprindelsen for data til vores miljølag kommer fra Dataforsyningen.

Havvand på land er skabt ud fra DHM/Terræn-data og justeret for hydrologiske formål ved brug af GeoDanmark temaet DHM/Tilpasningslag. Dette arbejde udføres årligt baseret på opdaterede højdedata.

For at vedligeholde DHM, gennemføres der systematiske laserscanninger fra luften hvert forår før bladene springer ud. Landet er inddelt i 55 geografiske områder for scanningen, og cirka 11 områder bliver scannet hvert år. Dette sikrer, at hele Danmark bliver opdateret over en periode på fem år.

Til mere henter vi også her data omkring ekstremregn og ekstremregn flow.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Plan- og Landdistriktsstyrelsen indeholder forskellige datakilder om plantyper for kommuner i Danmark. Denne data bruger vi bl.a. til at visualisere plandata i Estate Explorer. For Plan- og Landdistriktsstyrelsen henter vi også datakilder omkring vedvarende energikilder, som omfatter vindmøller og solcelleanlæg for og ikke på kommuneniveau.

Yield and Rent (YR Tool)

Med Newsec Yield and Rent, YR Tool, fås et beregnet og estimeret afkast over lejeniveauer i Danmark. 

Markedsdata med Newsec

Newsec tilbyder en omfattende markedsdatabase, der bygger på data fra over 40.000 lejeaftaler på tværs af landet. Denne database leverer detaljeret statistik om antallet af lejeaftaler, det samlede udlejede areal, og meget mere, specifikt inden for sektorer som kontor, detailhandel, samt industri og logistik. For at sikre, at Estate Explorer altid er ajour med de nyeste tendenser og indsigter i ejendomsmarkedet, har Newsec desuden et eget research team. Dette team står for indsamling af omfattende og relevant markedsdata.

Tomgangsdata

I Estate Explorer kan der ses tomgangsdata fordelt over detailbutik/handel, kontor, lager og produktionslokaler. Denne data udtrækkes fra Ejendomstorvet markedsindex.

Estate Explorer er dit nye digitale værktøj til det danske erhvervsmarked.

MENU

KONTAKT INFORMATION

Vester Farimagsgade 19, 1606 København V

@ Copyright 2024